Zakoni

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, NN 14/14)

Pravilnici

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)
Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 79/16)
Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 27/16)